Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων


Υποχρεώσεις μετά την αγορά

 

Οι υποψήφιοι αγοραστές πολλές φορές παραβλέπουν ότι η αγορά ακινήτου δημιουργεί μια σειρά σχέσεων με υπηρεσίες και τρίτους καθώς και αρκετές φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια ή άμεσα μετά την αγορά του ακινήτου. Πέραν από τη μεταγραφή και εγγραφή στο Κτηματολόγιo ο αγοραστής θα πρέπει να προσέξει τα εξής:

 

1. Γενικά

  • ΔΕΗ
  • ΕΥΔΑΠ
  • Κοινόχρηστα: Ενημέρωση διαχειριστή πολυκατοικίας
  • ΔΕΠΑ
  • Σε μισθωμένα ακίνητα: Ενημέρωση του Μισθωτή για την αλλαγή του ιδιοκτήτη και τον τρόπο καταβολής του μισθώματος

 

2. Φορολογικά

  • Δήλωση του ακινήτου στο Ε9
  • Δήλωση των εισοδημάτων από μίσθωση του ακινήτου
  • Αλλοδαποί και κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτούν εξειδικευμένο λογιστή που θα ρυθμίσει σωστά όλες τις απαραίτητες δηλώσεις
  • Επισημαίνεται ειδικά για ξένους που διαβιούν στο εξωτερικό και εκμισθώνουν τουριστικά το ακίνητο στην Ελλάδα το καλοκαίρι ότι τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται στην Ελλάδα ακόμα και όταν το μίσθωμα καταβάλλεται στο εξωτερικό