Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων


Έξοδα αγοράς

Τα έξοδα αγοράς ακινήτου παρουσιάζονται συνοπτικά με παράδειγμα τη μεταβίβαση παλαιού ακινήτου αξίας 100.000 €

 

ΦΜΑ 10 %

10.000,00 €

Δημοτικός Φόρος 3% του ΦΜΑ

300,00 €

Μεσίτης 2% + 23% ΦΠΑ

2.460,00 €

Συμβολαιογράφος 1% + ΦΠΑ χωρίς τα Έξοδα για αντίγραφα

1.230,00 €

 

Πολίτικος μηχανικός προαιρετιακά

300 – 500 €

Δικηγόρος 1% + ΦΠΑ χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες

1.230,00 €

Για αλλοδαπούς μεταφράσεις, συνήθως 20 σελίδες Χ 15 €

300,00 €

Σύνολο δαπάνης

15.820 € ή 15,8 %