Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων


Επιλογή του κατάλληλου ακινήτου

 

 

Παρά τον εκσυγχρονισμό κάποιων επιμέρους θεμάτων η διαδικασία αγοράς ακινήτου παραμένει στην Ελλάδα ακόμα μια αρκετά χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία την οποία θα συνοδεύσουν υποχρεωτικά δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και πολίτικοι μηχανικοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι, πέραν αυτών, πλέον απαραίτητη και η συνδρομή εξειδικευμένου λογιστή, ειδικά όταν ο αγοραστής είναι αλλοδαπός η κάτοικος εξωτερικού. Ως πλεονέκτημα αυτής της γραφειοκρατικής διαδικασίας θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι αν οι συνδραμόντες σύμβουλοι έχουν επιλεγεί σωστά, ο αγοραστής θα προβεί σε μια αρκετά διασφαλισμένη αγορά που δεν θα του επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις από άγνωστα βάρη, βλάβες, ζημίες, οφειλές προς τρίτους, πολεοδομικές παραβάσεις ή άλλα κρυφά μειονεκτήματα του ακινήτου αφού η υποχρεωτική συμμετοχή των ειδικών δύναται υπό ομαλάς συνθήκας να διασφαλίσει τη νομική και πραγματική θέση του αγοραστή ακινήτου στην Ελλάδα

 

Στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου ακινήτου κρίνεται σκόπιμη η συνδρομή μεσιτικών γραφείων και κατά προτίμηση μεσιτικών εταιριών οι οποίες παρέχουν πλέον και στην Ελλάδα αξιόπιστες υπηρεσίες. Εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν στην Ελλάδα όμως και αρκετοί ιδιοκτήτες που προσφέρουν τα ακίνητα τους απευθείας σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το www.xe.gr και το www.spitogatos.gr χωρίς τη διαμεσολάβηση μεσίτη.

 

Τα στοιχειά που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής στη φάση επιλογής του καλύτερου ακινήτου στην Ελλάδα είναι ενδεικτικά τα εξής:

 

1. Στοιχεία της Περιοχής

 • Χώροι πρασίνου
 • Ασφάλεια
 • Ησυχία
 • Αεροπορική σύνδεση της περιοχής  
 • Σύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς ή άλλα ΜΜΜ
 • Σεισμογένεια της περιοχής
 • Θέσεις στάθμευσης
 •  Σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία
 •  Οχλούσες δραστηριότητες στην περιοχή (Βιομηχανίες, Αεροδρόμια κλπ)

2. Στοιχεία του ακινήτου

Ειδικά στη φάση της επιλογής του καλύτερου ακινήτου ανάμεσα σε ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια η σε συγκρίσιμες περιοχές ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συλλέξει και να συγκρίνει τα ακίνητα με βάση τις παρακάτω πληροφορίες:  

 

 • Πραγματικό μέγεθος του ακινήτου καθώς και μέγεθος του ακινήτου όπως αυτό αναγράφεται στο συμβόλαιο, στην δήλωση στην Εφορία     καθώς και στο λογαριασμό της ΔΕΗ αφού με βάση τον τελευταίο καθορίζονται φόροι και τέλη που βαρύνουν το ακίνητο. Ειδικά για ξένους  αγοραστές επισημαίνεται ότι λόγω πολεοδομικών παραβάσεων υπάρχουν συχνά αποκλίσεις στα πραγματικά τετραγωνικά και στα τετραγωνικά  που αναφέρονται στα συμβόλαια.    
 •  Πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου, υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις και εάν ναι, είναι τακτοποιημένες
 •  τεχνική κατάσταση του ακινήτου
 •  δόμηση και δυνατότητα δόμησης τον όμορων οικοπέδων
 •   θέα του ακινήτου
 •   δυνατότητα και τιμή μίσθωσης του ακινήτου

 

Με τα παραπάνω στοιχεία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συγκρίνει περισσότερα ακίνητα με βάση την τιμή στα νόμιμα τετραγωνικά του ακινήτου και να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα προσφορά.