Πρακτικός Οδηγός Ακινήτων


Εμπορικά Ακίνητα

 

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται στην Ελλάδα σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών και σπανιότερα σε ξεχωριστά ακίνητα. Με την έλευση των ξενών αλυσίδων και τη γενικότερη διεύρυνση του λιανεμπορίου από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα προστέθηκαν και ακίνητα που στεγάζουν αποκλειστικά εταιρίες λιανεμπορίου. Οι αλλεπάλληλες μειώσεις ενοικίων στη συγκεκριμένη αγορά των εμπορικών ακινήτων θεωρείται ότι θα σταματήσει από το 2014 και μετά, πράγμα που ενδέχεται να σταθεροποιήσει και τις τιμές πώλησης. Μετά την έξοδο μιας γερμανικής και μιας γαλλικής πολυεθνικής εταιρίας από την ελληνική αγορά καταστημάτων λιανεμπορίου αναμένεται κυρίως η λογισμένη επέκταση σε ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις.