Δίκαιο Ακινήτων


ΟδηγΟς ΑκινΗτων στην ΕλλΑδα

Η Ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με τις τιμές των ακινήτων να κυμαίνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετιας ταυτόχρονα όμως το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών να παραμένει ιδιαιτέρως υποτονικό. Θεωρώντας ότι τα χειρότερα από άποψης φορολογίας και γενικότερης επιβάρυνσης έχουν υλοποιηθεί και προεξοφληθεί στα ιδιαιτέρως χαμηλά τιμήματα οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι βολιδοσκοπούν την αγορά προσπαθώντας να εντοπίσουν εάν αυτή η χρονική στιγμή είναι η κατάλληλη για μια επένδυση στο χώρο των ακινήτων ή εάν είναι καλύτερο να αναμένουν περαιτέρω μείωση τιμών και σταθεροποίηση της κατάστασης.

  

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία ο παρών πρακτικός οδηγός για τα ακίνητα στην Ελλάδα επιχειρεί να παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ακινήτων συνολικά από πρακτική, νομική και φορολογική σκοπιά. Πραγματεύεται νομικά και φορολογικά θέματα που προκύπτουν σε σχέση με την αγορά, διαχείριση, αξιοποίηση, ανάπτυξη και μεταπώληση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Θέματα όπως Η Διαδικασία Αγοράς Ακινήτων, Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Αγορά Ακινήτου, Τα Έξοδα της Αγοράς Ακινήτου, Η φορολογία της αγοράς των ακινήτων, Η Λίστα των απαραίτητων ενεργειών και εγγράφων, προσεγγίζονται με πρακτικό τρόπο που επιτρέπει και σε ενδιαφερόμενους που δεν είναι επαγγελματίες του χώρου αλλά απλώς ενδιαφέρονται να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που δύσκολα βρίσκονται συγκεντρωμένες στο διαδίκτυο.  

 

Απευθύνεται όπως όλοι οι πρακτικοί οδηγοί της Δικηγορικής Εταιρίας σε Έλληνες αλλά και σε Ξένους υπηκόους άλλων ευρωπαϊκών χωρών καθώς και τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρονται σε πρακτικό επίπεδο για νομικά και φορολογικά θέματα στην Ελλάδα, στοχεύοντας έτσι στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα της πρόσβασης ξένων στην ελληνική αγορά.

 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ